wizyt: 261781

Wdrożenie u klienta

Zaufało nam ponad 500 firm przemysłu spożywczego i paszowego. Firma PHU MEGA-WET Zbigniew Czerwiński oferuje świadczenie specjalistycznych usług szkoleniowych i doradczych w następującym zakresie:

-Wdrożenie standardu BRC wersja 8

-Wdrożenie standardu IFS wersja 6.1

-Wdrożenie standardu IFS Logistics wersja 2.2

-Wdrożenie standardu jakości i bezpieczeństwa pasz GMP+ B1. B2. B3. B4

-Wdrożenie Systemu HACCP zgodnego z wymaganiami Codex Alimnetarius i wytycznymi Unii Europejskiej

-Wdrożenie Zasad Dobrej Praktyki Higiniecznej i Produkcyjnej: GMP I GHP

-Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015

-Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 22000:2018

-Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015

Nasza oferta obejmuje kompleksowe wdrożenie wszystkich wymagań norm:

Opracowanie dokumentacji

Opracujemy w pełni wszystko co jest potrzebne aby spełnic wymagania stanardu - opisy produktów, schemat technologiczny, analiza zagrożeń, identyfikacja Krytycznych Punktów Kontroli (CCP), Instrukcje monitorowania CCP i działań korygujących, Księgi HACCP, procedury i instrukcje oraz formularze do sporządzania zapisów) oraz doskonalenia instrukcji, procedur i zapisów w przypadku wdrożeń systemów zarządzania jakością

Wdrożenie dokumentacji

Wraz z opracowaniem wszystkich procedur i instrukcji oraz formularzy pokazujemy naszym klientom jak praktycznie wdrożyć je w życie tak aby system należycie funkcjonował i był stale doskonalony. Pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi klientami.

Szkolenia

Pełna oferta szkoleniowa dla Kierownictwa, Zespołu HACCP, pracowników, oraz auditorów wewnętrznych

Przeprowadzenie auditu

Przeprowadzamy audity wewnętrzne i klientowskie oraz dokonuejmy przegląu systemów zarządzania jakością

Przygotowanie do certyfikacji

Współpracujemy z niezależną jednostkę certyfikującą, pomagamy wypełnić wniosek o certyfikacje, jestesmy obecni na audice certyfikującym

Serwisowanie po certyfikacji

Otrzymanie certyfikatu jest jedynie początkiem dla firmy pragnącej oferować swoim klientom i konsumentom najwyższy standard jakości i bezpieczeństwa ich produktów. Zdając sobie sprawę, że systemy jakościowe muszą funkcjonować na bieżąco i być stale udoskonalane oferujemy outsourcing w formie konsultacji, stałego nadzoru nad firmą, pomocy merytorycznej i prawnej zgodnie z aktualnymi i przyszłymi wymaganiami.

subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o pojawiających się na stronie nowościach wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij wyślij.